FONDUL SOCIAL

Fondul social al membrilor Casei de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. este materializat, evidentiat pe fiecare membru in parte si apartine acestora. Fondul social al membrilor este purtator de dobanda. Dobanda la fondul social se acorda lunar, prin capitalizare.

Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. nu percepe taxe si comisioane pentru depunerile sau retragerile de fond social.

Membrii Casei de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. au dreptul sa introduca clauza testamentara.

Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. garanteaza fondurile sociale ale membrilor in conditiile prevazute de lege.