IMPRUMUTURI

Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. acorda imprumuturi numai membrilor proprii.

Fiecare membru al casei are dreptul sa solicite imprumut. Cererile de imprumut se vor aproba sau respinge, conform politicilor si procedurilor de imprumut, de catre Consiliul Director, dupa ce in prealabil au fost analizate si aprobate de catre Comitetul de imprumuturi.

Principiile de baza care se aplica la evaluarea cererilor de imprumut, sunt urmatoarele:

  • capacitatea membrului respectiv de a restitui imprumutul si de plata a dobanzii;
  • istoricul platilor anterioare efectuate de membrul respectiv la imprumuturi acordate de catre Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. precum si la imprumuturile si facturile emise de alti creditori;
  • conditiile care pot avea consecinte asupra restituirii imprumutului in derularea acestuia;
  • garantiile oferite pentru imprumut;
  • situatia financiara generala a membrului respectiv.

Contractele de imprumut se incheie in forma scrisa, in doua exemplare, intre Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. pe de o parte si membrul C.A.R. care imprumuta pe de alta parte, din care sa rezulte clar termenii si conditiile de acordare a imprumutului.

Dobanda la imprumut se calculeaza la soldul ramas lunar. Casa de Ajutor Reciproc C.F.R. Comanesti I.F.N. nu percepe taxe sau comisioane pentru acordare imprumut, ridicare de numerar sau pata anticipata.C.A.R. C.F.R. COMANESTI I.F.N.

- Siguranta financiara

- Servicii rapide si de calitate

- Conditii avantajoase de imprumut

- Dobanzi atractive la fondul social

- Servicii de intrajutorare sociala

- Servicii gratuite de medicina generala

- Servicii gratuite de plati utilitati

SERVICII OFERITE MEMBRILOR